top of page

Algemene verkoop-, leverings- en betaalvoorwaarden BeautyFace Trading

 

Bij BeautyFace zetten we iedere dag ons beste beauty beentje voor om het u, uw klanten en de wereld om ons heen zo prettig mogelijk te maken. Toch ontkomen ook wij er niet aan om onze  verkoop- leverings en betalingsvoorwaarden met u te delen voor het geval dat. Maar uiteindelijk blijft onze doelstelling: bent u tevreden vertel het anderen, bent u niet tevreden vertel het ons eerst.

 

 

Onderstaand de basisvoorwaarden betreffende alle transacties van verkoop, levering en garanties die wij uitvoeren in binnen en buitenland. Afwijking op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien verkopende partij hiervan schriftelijke bevestigingen heeft af gegeven. Indien de inkoopvoorwaarden van de aankopende partij afwijken van deze algemene voorwaarden, prefereren de voorwaarden van BeautyFace.

 

 • Offertes zijn vrijblijvend.

 • Bestelling met een netto waarde van 150,= euro wordt franco huis geleverd.

 • Opdrachten onder de 50,= euro kunnen wij niet verwerken.

 • Op de orders tussen 50,= en 150,= euro wordt 6,= euro als verzend- en administratiekosten in rekening gebracht voor Nederland.

 • Bestellingen met een waarde vanaf 500,00 euro netto/netto worden zonder verzendkosten opgestuurd naar België en Luxemburg. Voor deze zendingen vervalt de B.T.W. Verzendkosten voor België en Luxemburg van 50,= euro tot 250,= euro bestellingen bedraagt 20,= euro. De verzendkosten voor België en Luxemburg van 250,= euro tot 500,= euro bedraagt 10,= euro.

 • Retouren worden uitsluitend in ons magazijn geaccepteerd na overeenstemming tussen afnemer en aanbieder.

 • Reclamaties binnen 8 dagen na levering melden via telefoon of een e-mail met een leesbevestiging verzoek.

 • Retouren en reclamatie geven uitsluitend recht op vergoeding in nieuwe producten.

 • Goederen ouder dan 1 maand worden niet retour genomen tenzij hier geaccepteerde productieproblemen bij gevonden zijn.

 • Gebreken aan geleverde goederen geven recht op gelijkwaardige vergoeding en niet op schadevergoeding.

 • Betaling van geleverde goederen geschiedt binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur zonder aftrek van kortingen.

 • Bij overschrijding van overeengekomen betalingstermijn zijn wij gerechtigd 2% rente in rekening te brengen op het openstaande bedrag sedert een maand na factuurdatum, een deel van een maand voor een volle maand rekenend.

 • Bij niet betaling zien wij ons genoodzaakt de incassering uit handen te geven aan derden.

 • Alle incasso en buitengerechtelijke kosten die hiermee gepaard gaan, worden bovenop het te vorderen basis factuurbedrag aan afnemer doorberekend met tenminste 15% van te vorderen bedrag(en) inclusief rente, dit alles met een minimum van 150,= euro.

 • Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn, blijven zij eigendom van BeautyFace. Betaling van facturen wordt altijd als aflossing van oudere nog niet betaalde facturen gezien.

 • Afspraken met onze medewerkers die buiten de standaardvoorwaarden vallen zijn alleen  rechtsgeldig zodra zij in schriftelijke vorm voor de periode van 1 (één) jaar door beide partijen ondertekend zijn.

 • Voor zaken die hier niet verder omschreven zijn, zal in eerste instantie het burgerlijk wetboek bepalend zijn.

 

 

BeautyFace

M.Gilliamstraat 3

5103PW DONGEN

www.bfmasks.com

info@bfmasks.com

bottom of page